Fest och glädje i Bureå – även förr i tiden…


Arrangemang på biblioteket i Bureå fredagen den 9 november kl. 14:00 med Maja Åströms
foton och samtal om gångna tiders festligheter med Sven och Laila Lund, Rolf Lundqvist m.fl.

Alla välkomna!
Vi bjuder på kaffe och prinsesstårta.
Samtalsledare: Rolf Granstrand, Bure Arkiv

Arrangörer: Bure Arkiv i samarbete med biblioteket i Bureå samt Studieförbundet Vuxenskolan.
Arrangemanget är en del av ”Arkivens Dag”, som genomförs denna helg med temat ”Fest och glädje”.

Föreläsningar och guidningar i juli 2018

Så är vi inne i sommaren 2018, och vi hoppas ni planerar ett besök på Bure Arkiv. Här berättar vi mera detaljerat om föreläsningar och guidningar som ska hållas. 

Söndag 1 juli klockan 13.00. En guidad vandring ordnas på Bure Bolags gamla industriområde. Du får veta var de olika byggnaderna stod (några finns kvar) och vad de användes till. Guide är Lars Larsson som en tid arbetade i sågverket. Kom i bekväma skor. Vandringen tar cirka en timme med många stopp på vägen. Delvis i terräng, delvis längs vägar. Samling i Bure Arkiv.

Söndag 8 juli klockan 13.00. Bure bolags huvudkontor var invigt 1952 och ritad av Skellefteås då mest framgångsrike arkitekt. Mycket i byggnaden är i originalskick och även många möbler står kvar. Yvonne Rönngren visar runt i lokalerna och informerar om de typiska 50-talsdragen.

Söndag 15 juli klockan 13.00. Barbro Viklund är amatörarkeolog och har hjälpt till vid flera utgrävningar i trakterna runt Bureå. Nu planeras Norrbotniabanan som ska gå förbi Bureå, och Barbro har tittat på vilka ”krockar” som kan uppstå mellan spåren av de första bureborna och framtidens järnväg.

Söndag 22 juli klockan 13.00. Mellan åren 1912 och 1920 fanns norskt ägande i Bure Bolag. Hur kom det sig och vad innebar denna ”norska epok” i bolaget? Det berättar Egil Sundman och Rolf Granstrand om.

Söndag 29 juli klockan 13.00. Anders Grönlund är professor emeritus i träteknik och var verksam vid Luleå tekniska universitet. Han pratar om sågning av trä genom tiderna och kopplar det till sågarna som fanns vid Bure Bolag. Hur stor var egentligen deras kapacitet om man jämför med övrig bransch?

Programpunkterna tar 30-40 minuter, förutom vandringen som kan ta en timme.

Vill du istället se våra utställningar går det förstås bra. Det är bara att gå runt och titta även om det pågår en föreläsning, huset är stort så man stör inte.

Det är fri entré till både programpunkterna och museet som sådant. Välkommen.

Sommarprogram på Bure Arkiv 2018

Vi har öppet hus alla söndagar i juli klockan 12.00 – 15.00. Du kan titta runt i huset, se våra utställningar, lyssna på föreläsningar och gå med i guidningar.
Vandringar och föreläsningar inleds klockan 13.00

 • 1/7      Vandring på skäret med Lasse Larsson
 • 8/7      Bure AB:s kontor  –   en arkitekturpärla från femtiotalet. Visas av Yvonne Rönngren
 • 15/7    De första bureborna … och Norrbottniabanan!
              Barbro Viklund med arkeologiska synpunkter
 • 22/7    Den ”norska epoken” i Bure AB:s historia.
              Samtal mellan Egil Sundman och Rolf Granstrand
 • 29/7     Sågning förr och nu ! Glimtar från en lång historia med professor em Anders Grönlund

Fri entré. Vi bjuder på kaffe.
Varmt välkomna!

Årsmöte 2018 i Bure Arkiv

Stiftelsen hade sitt årsmöte 16 april i styrelserummet på Bure Arkiv.
En ny ledamot välkomnades till styrelsen, Anders Tjerngren, Bureå.
Anne Fors hade valt att sluta och tackades för sina insatser.

Det hölls också årsstämma i Bure Aktiebolag, som stiftelsen äger. Bolaget kommer under 2018 att ha samma styrelse som stiftelsen.
Ordförande: Rolf Granstrand.
Kassör: Anders Tjerngren.
Sekreterare: Yvonne Rönngren
Ledamot: Jörgen Andersson.
Suppleanter är Ulla-Maija Barsk, Lars Larsson, Erik Burström, Anders Grönlund.
Hedersledamot: Egil Sundman.

Vintersamtal på Bure Arkiv

Tema: Måste vi alla bo i städer för att bidra till ekonomisk utveckling?!
Tisdagen den 5 december kl. 18.30

Anders Grönlund, Ersmark och Eric Burström, Innervik ger kritiska synpunkter på flytten in till städer. Kanske kan en moderniserad skogsnäring erbjuda en motvikt?

Fri entré, gott adventsfika serveras. Varmt välkomna!
önskar styrelsen för Bure Arkiv i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Ett besök på Bure Arkiv

Igår hade vi besök av en grupp elever och lärare från Guldstadsgymnasiet, Skellefteå. Bureå visade sig verkligen från sin vackra sida med sol och klart väder. Vi började med att åka ner till havet och kajen.  Detta för att ge besökarna bättre bild av den gamla sågverksindustrin.  Ner vid hamnen blir det enklare att förstå hur man flottade och bogserade timmer till såghuset. Hur det ser ut med disponentbostaden, vart det gamla kontoret låg mm.

Tillbaka vid kontorshuset från 1950-talet visade vi vår nya modell som invigdes i våras. Den blev också ingång till våra utställningar. Det var den första delen av besöket. Den andra delen bestod av att titta lite extra på själva arkivet och arkivhandlingar. I arkivet finns många olika typer av arkivhandlingar som kan ge en bild av samhället och företaget. Vi hittade några handlingar som kunde knyta an till besökarna.

Jag hoppas att elever och lärare hade ett givande besök.

Jörgen Andersson

Ny utställning om sågar i Bureå genom tiderna

Sommaren 2017 öppnar Bure Arkiv en ny utställning som handlar om sågar. I centrum finns den nya modell som vi tidigare berättat om.

Vi visar också många fotografier från de olika sågverk som Bure Bolag haft genom tiderna.

Kanske har du själv jobbat i något av de senare sågverken, eller hört talas om att pappa, morfar, farfar eller annan släkting  jobbade på sågen. Nu kan du se bilder från dessa arbetsplatser.

Särskilt många fotografier har vi från den sista sågen som var i drift till 1972 (den som finns på bilden här nedan). När den var ny i början på 1950-talet togs det många fotografier som visar hur arbetet gick till och en del av dessa finns i utställningen.

Välkommen att titta. Öppettiderna kan du se i inlägget nedan. Passa gärna på att kombinera besöket med att lyssna på någon av föreläsningarna.

Det är fri entré. Välkommen.

Sommarprogram på Bure Arkiv 2017

Söndagar 2 juli – 6 augusti kl. 12:00-15:00
Öppet Hus sex söndagar med utställningar och föreläsningar. Detta år en ny specialutställning om Buresågen i olika skeden med nybyggd modell i centrum.

Föreläsningarna  inleds alltid kl. 13.00.

 • 2 juli Buresågen 1938 – Invigning av ny modell
  Modellbyggaren Eskil Wiklund i samtal med Rolf Granstrand med utgångspunkt från samtida foton.
 • 9 juli Bure AB och Yttervik
  Samtal mellan Barbro Viklund och Karin Viklund, båda från Yttervik.
 • 16 juli Den finska evakueringen hösten 1944
  Carin Nilsson leder ett samtal med inriktning på konsekvenserna för Bureås del.
 • 23 juli Vandring på skäret
  I dåtid och nutid med Lasse Larsson som vägvisare
 • 30 juli Bolidenbolaget och Skelleftebygdens industrialisering
  Eric Burström, Innervik, ger en överblick med vissa nedslag
 • 6 augusti Bureå genom alla tider
  Ulf Lundström från Skellefteå museum ger glimtar från en tusenårig historia

Fri entré
Varmt Välkomna !

Ny modell till våra utställningar

Sommaren 2017 har vi en nyhet att presentera. Vi har en nytillverkad modell som visar sågverksområdet på 1930-talet. Ett fint komplement till våra utställningar om Bure AB:s historia. Den har gjorts av modellbyggare Eskil Wiklund.

På bilden kan du se ett litet smakprov – den föreställer en bit av sågen. Vi hoppas att du vill se hela, och även de övriga fem byggnader som finns med i modellen.

Den invigs söndag den 2 juli då vi också öppnar Bure Arkiv för den här sommaren.

Öppettiderna blir sedan varje söndag under hela juli månad samt den 6 augusti. Tiderna blir 12.00-15.00.

Det blir också ett sedvanligt program med föreläsningar, det återkommer vi till.

Så varmt välkommen att planera in ett besök hos oss sommaren 2017.

Rapport från årsmötet

Den 23 mars 2017 hade vi årsmöte i Stiftelsen Bureå Arkiv.

Vi kunde välkomna två nya ledamöter: Anders Grönlund, som blir ordinarie ledamot och kassör. Erik Burström, som blir suppleant. Båda har ett intresse för industrihistoria vilket är en bra bakgrund för den som vill engagera sig i vårt museum och vår verksamhet. Anders har ett yrkesliv inom träteknik bakom sig och Erik kommer från verkstadsindustrin.

Ledamöter som sitter kvar i styrelsen är Rolf Granstrand, Yvonne Rönngren, Jörgen Andersson som ordinarie samt Ulla-Maija Barsk, Anne Fors och Lars Larsson som suppleanter. Egil Sundman är hedersledamot.

Gunnar Fransson och Dag Fhärm hade valt att sluta i styrelsen och avtackades för sina insatser. Gunnar har haft en viktig roll som kassör vilket särskilt nämndes i ordförande Rolf Granstrands tack.

I övrigt på årsmötet konstaterades att vi är nöjda med 2016 års verksamhet och att ekonomin är i balans.

Det var också årsmöte i vårt dotterbolag Bure AB. Bolaget har samma styrelse som ovan, och förvaltar den fina kontorsbyggnad där vi har vårt museum. Under vintern hade vi tyvärr ett inbrottsförsök som ledde till vandaliserad ytterdörr. Det hela kostade oss över tusen kronor att reparera och är så tråkigt när vi försöker spara på slantarna. Vi vill passa på att understryka att vi inte har några värdeföremål i byggnaden, och aldrig förvarar några pengar där.

Sommaren 2017 ska vi inviga en ny utställning och ha öppet på sedvanligt vis på söndagar. Vi återkommer med mera information om det.

Vill du också på sikt komma med i vår styrelse? Tveka inte att kontakta vår ordförande Rolf Granstrand, så hamnar du i vårt kontaktnät. Vi är ständigt på jakt efter nya vänner, som hjälper till på städdagen, vid sommarens öppethållande med mera. Det kan vara en bra början…

/ Yvonne Rönngren, sekreterare.