månadsarkiv: maj 2017

Rapport från årsmötet

Den 23 mars 2017 hade vi årsmöte i Stiftelsen Bureå Arkiv.

Vi kunde välkomna två nya ledamöter: Anders Grönlund, som blir ordinarie ledamot och kassör. Erik Burström, som blir suppleant. Båda har ett intresse för industrihistoria vilket är en bra bakgrund för den som vill engagera sig i vårt museum och vår verksamhet. Anders har ett yrkesliv inom träteknik bakom sig och Erik kommer från verkstadsindustrin.

Ledamöter som sitter kvar i styrelsen är Rolf Granstrand, Yvonne Rönngren, Jörgen Andersson som ordinarie samt Ulla-Maija Barsk, Anne Fors och Lars Larsson som suppleanter. Egil Sundman är hedersledamot.

Gunnar Fransson och Dag Fhärm hade valt att sluta i styrelsen och avtackades för sina insatser. Gunnar har haft en viktig roll som kassör vilket särskilt nämndes i ordförande Rolf Granstrands tack.

I övrigt på årsmötet konstaterades att vi är nöjda med 2016 års verksamhet och att ekonomin är i balans.

Det var också årsmöte i vårt dotterbolag Bure AB. Bolaget har samma styrelse som ovan, och förvaltar den fina kontorsbyggnad där vi har vårt museum. Under vintern hade vi tyvärr ett inbrottsförsök som ledde till vandaliserad ytterdörr. Det hela kostade oss över tusen kronor att reparera och är så tråkigt när vi försöker spara på slantarna. Vi vill passa på att understryka att vi inte har några värdeföremål i byggnaden, och aldrig förvarar några pengar där.

Sommaren 2017 ska vi inviga en ny utställning och ha öppet på sedvanligt vis på söndagar. Vi återkommer med mera information om det.

Vill du också på sikt komma med i vår styrelse? Tveka inte att kontakta vår ordförande Rolf Granstrand, så hamnar du i vårt kontaktnät. Vi är ständigt på jakt efter nya vänner, som hjälper till på städdagen, vid sommarens öppethållande med mera. Det kan vara en bra början…

/ Yvonne Rönngren, sekreterare.