Stängt även sommaren 2021

Bure Arkiv kommer tyvärr att hålla stängt även sommaren 2021. Beslutet togs för en tid sedan, när det fortfarande var oklart hur det skulle bli med restriktioner.
Vår sommarverksamhet måste planeras i god tid och det ansågs för osäkert för att våga satsa. Ni som har besökt oss tidigare vet att vi inte tar någon avgift och inte tar emot förhandsbokningar. Därför blir antalet besökare väldigt svårt att bedöma, det kan komma allt ifrån 5 till 35 besökare när vi ordnar föreläsningar.
I början av september ska vi ha möte igen, och diskutera om det kan ordnas någon form av program under hösten. Då hoppas vi också kunna ta emot bokade gruppbesök igen.

Välkommen tillbaka, det ska bli trevligt att ses igen när pandemin har klingat av.

För styrelsen; Rolf Granstrand, ordförande.

Årsmöte 2021 har hållits

Stiftelsen Bure Arkiv hade årsmöte den 19 maj 2021, och för andra året i rad blev det utan fysik närvaro. Utvecklingen går dock framåt och istället för telefonmöte spreds ljud och bild via zoom.
Verksamhetsberättelsen var snabbt avhandlad. Vi hade endast två möten under hela 2020, och alla visningar och öppethållanden ställdes in på grund av corona.
Vi finns numera med i den trevliga museieguiden för svenska arbetslivsmuseer. Synd bara att vi inte håller öppet nu när vi kan marknadsföra oss i hela Sverige.
Stiftelsen har dotterbolaget Bure AB som äger det gamla kontorshuset. Där hölls bolagsstämma, och det konstaterades att vårt tegeltak snart har gjort sitt. Kontoret var byggt 1952 och taket är inte bytt sedan dess. Diskussion pågår, men ett byte blir kostsamt och det funderas på lösningar.
Styrelsen omvaldes i sin helhet.

/Noterat av Yvonne Rönngren, sekreterare

Stängt sommaren 2020 på grund av corona

Stiftelsen Bure Arkiv har beslutat att hålla museet stängt under sommaren 2020. Orsaken är den pågående pandemin.
Vi är medvetna om att många säkert hade velat besöka oss nu när folk väntas semestra på hemmaplan. Men vi känner också att vi måste ta ansvar för att smitta inte sprids när folk samlas. Vi har även våra guiders hälsa att tänka på när flera är i riskgrupperna.
Efter sommaren ska vi ta en diskussion om det går ordna något arrangemang under hösten istället, beroende på hur smittoläget är då.
Om inte, så ses vi förhoppningsvis igen sommaren 2021.

/Rolf Granstrand, ordförande

Rapport från årsmöte 2020

Stiftelsen Bure Arkiv höll årsmöte den 25 maj. På grund av coronapandemin kunde vi inte träffas i vårt pampiga styrelserum utan fick delta via telefon.
Verksamhetsåret 2019 summerades som gott. Vi hade öppet fem söndagar under sommaren med föreläsningar eller guidningar, och noterade bra med besökare.
Ännu ett evenemang var Arkivens dag i november då vi bjöd på en mängd olika stationer och hela 40 personer mötte upp.
Vi har även ordnat en del guidningar i museet, och vår ordförande Rolf deltog i en kurs om museiepedagogik.
Bure Arkiv medverkade också med bokbord vid det stora släktforskningseventet i Bureå i somras, samt vid Westerlunddagen på Nordanå i november.
Styrelsen omvaldes och består av Rolf Granstrand, Anders Tjerngren, Yvonne Rönngren, Jörgen Andersson. Suppleanter är Lars Larsson, Ulla-Maija Barsk, Anders Grönlund, Eric Burström. Hedersledamot är Egil Sundman.
Angående sommar 2020 kommer information inom kort.

/Yvonne Rönngren, sekreterare.

9 nov 2019: Vi öppnar dörren till vårt finaste arkiv

Arkiv A i Bure Arkiv.

Har du undrat varför vi heter Bure Arkiv? Nu ska det avslöjas. Lördagen den 9 november är det Arkivens dag i hela landet, och vi firar med att låsa upp dörren till arkiv A, som är vårt största och med de finaste handlingarna. Här finns sparade dokument från 1800-talet och en bit in på 1900-talet, många är fint inbundna.

Normalt öppnar vi inte arkivet för allmän visning, men nu gör vi ett undantag under sakkunnig ledning.

Vi kommer att visa några utvalda dokument och berätta mer om just deras historia.

Arkiv A ligger i källarvåningen och är tyvärr inte tillgängligt för rullstolsburna.

I övrigt kan du titta runt i utställningarna som vid ett vanligt öppethållande och vi bjuder på kaffe. Som vanligt är det fri entré.

Boka redan nu för en spännande dag i ett för Bureå mycket intressant arkiv. Tiden för öppethållandet är 12.00-15.00. Välkomna.

Text och bild: Yvonne Rönngren, sekreterare Bure Arkiv.

Handlingar i Bure Arkiv.

Handlingar i Bure Arkiv.

Föreläsningar och guidningar sommaren 2019

Så har vi nått fram till sommaren 2019, och Bure Arkiv laddar för årets öppethållande. Varmt välkommen! Här berättar vi mer om de föreläsningar som bjuds. 

Söndag 7 juli klockan 13.00. En guidad vandring ordnas på Bure Bolags gamla industriområde. Du får veta var de olika byggnaderna stod (några finns kvar) och vad de användes till. Guide är Lars Larsson som en tid arbetade i sågverket. Kom i bekväma skor. Vandringen tar cirka en timme med många stopp på vägen. Delvis i terräng, delvis längs vägar. Samling i Bure Arkiv.

Söndag 14 juli klockan 13.00. Barbro Viklund är amatörarkeolog och har hjälpt till vid flera utgrävningar i trakterna runt Bureå. Nu planeras Norrbotniabanan och Barbro är insatt i vilka utgrävningar som har gjorts och vilka som planeras. I fjol somras höll hon en välbesökt föreläsning, och nu berättar hon vad som har hänt sedan dess.

Söndag 21 juli klockan 13.00. Hur var egentligen relationen mellan Bure bolags fackklubbar och företagets ledning? Rolf Granstrand går igenom dokumentation och troligen finns någon eller några gäster där som kan berätta om sina minnen.

Söndag 28 juli klockan 13.00. Eric Burström har forskat om industrihistoria i Skelleftetrakten. I dag berättar han om Bure Järnbruk. Om du inte har hört talas om detta så är det helt naturligt eftersom järnbruket aldrig byggdes. Eric kommer att avslöja varför planerna slopades. Bureå Jernverk 1806-1819

Söndag 4 augusti klockan 13.00. Erna Forsman var med och gjorde muséets basutställning om Bure Bolags historia. Hon berättar om hur allt började i Bureå.

Programpunkterna tar 30-40 minuter, förutom vandringen som kan ta en timme.

Vill du istället se våra utställningar går det förstås bra. Det är bara att gå runt och titta även om det pågår en föreläsning, huset är stort så man stör inte.

Det är fri entré till både programpunkterna och museet som sådant.

 

Sommarprogram på Bure Arkiv 2019


Öppet kl. 12:00-15:00 alla söndagar under juli månad samt 4/8.

7/7    Vandring på Skäret – i nutid och dåtid                 Lasse Larsson
14/7  Norrbottniabanan och Bureås historia               Barbro Viklund
21/7  Bure bolag och facket – på gott och ont              Rolf Granstrand
28/7  Bure Järnbruk – idén som aldrig blev av              Eric Burström
4/8    Om Bureås tidiga industrihistoria                         Erna Forsman

Ovanstående programpunkter inleds alltid kl. 13:00
Utmärkta utställningar, förnämliga föreläsningar och festligt fika !

Fri entré. Vi bjuder på kaffe.
Mycket välkomna önskar styrelsen för stiftelsen Bure Arkiv
i samarbete med: Studieförbundet Vuxenskola

Frågor: Kontakta Rolf Granstrand, tel. 070-266 87 23 eller kontakt@burearkiv.se

Städkväll 15 maj 2019

Vill du stödja oss som jobbar ideellt i Bure Arkiv men vet inte hur? Kanske kan det passa att jobba lite fysiskt? Onsdag den 15 maj har vi vår årliga städkväll när vi räfsar ute på tomten och städar inomhus. Kom gärna och hjälp till. Vi börjar klockan 18.30 och jobbar någon dryg timme i glada vänners lag. Därefter väntar kaffe/te och mackor.

Om du vill hjälpa till med att räfsa så ta redskap med dig. Om du hellre städar behöver du inte ta med något, utrustning finns på plats.

Varmt välkommen, hälsar Yvonne Rönngren, sekreterare.
(Obs! ändrat tid till onsdag /Ulla-Maija)

Årsmöte 2019

Stiftelsen Bure Arkiv hade sitt årsmöte den 26 mars 2019.

Styrelsen omvaldes, den består av Rolf Granstrand, ordförande, Yvonne Rönngren, sekreterare, Anders Tjerngren, kassör, och Jörgen Andersson. Suppleanter är Ulla-Maija Barsk, Lars Larsson, Anders Grönlund och Eric Burström. Hedersledamot är Egil Sundman.

Verksamhetsåret 2018 summerades. Vi hade öppet fem söndagar under sommaren med bra besökssiffror. Dessutom har vi tagit emot några bokade grupper. Särskilt trevligt var att Landmarks släktträff ville komma på besök eftersom familjen har en koppling till bolagets historia. Där avhandlades många gamla minnen.

Vi medverkade också i ”Bureå erbjuder” under hösten, samt hade ett program på biblioteket på Arkivens dag.

Sommaren 2019 planerar vi öppethållande som vanligt. Alltså söndagar 12.00-15.00 samt ett program med föreläsningar. Mera information om det kommer.

Även dotterbolaget Bure Aktiebolag hade årsstämma. Styrelsen är samma som ovan.

Stämman konstaterade att vår kontorsbyggnad från 1950-talet är i fint skick. Vi har dock vissa problem med nedskräpning ute på gården. För andra vintern i rad har en fönsterruta krossats vilket skapar risk för frys- och vattenskador.

/ Yvonne Rönngren, sekreterare.

Fest och glädje i Bureå – även förr i tiden…


Arrangemang på biblioteket i Bureå fredagen den 9 november kl. 14:00 med Maja Åströms
foton och samtal om gångna tiders festligheter med Sven och Laila Lund, Rolf Lundqvist m.fl.

Alla välkomna!
Vi bjuder på kaffe och prinsesstårta.
Samtalsledare: Rolf Granstrand, Bure Arkiv

Arrangörer: Bure Arkiv i samarbete med biblioteket i Bureå samt Studieförbundet Vuxenskolan.
Arrangemanget är en del av ”Arkivens Dag”, som genomförs denna helg med temat ”Fest och glädje”.