Stiftelsen

Bure Arkiv

Projektet Bure Arkiv bildades 2002 av Gamla Bure AB:s Personalstiftelse, och är sedan 2003 i stiftelseform.

Stiftelsen Bure Arkiv har till ändamål att stödja och verka för att göra material från den skogsindustriella epoken i Bureå och närliggande områden tillgängligt för forskning och allmänhet, samt att främja etableringen och driften av ett museum över den skogsindustriella epoken i Bureå.

Klubba i styrelserummet

Styrelsen i Bure Arkiv
Rolf Granstrand, ordförande
Jörgen Andersson, sekreterare
Anders Tjerngren, kassör
Margot Sehlstedt-Persson, ledamot
Ulla-Maija Barsk, suppleant
Lars Larsson, suppleant
Egil Sundman, hedersledamot

Logga in