månadsarkiv: april 2014

Renoveringar av kontorshuset

2013 Vår 049

Taket våren 2013. De ljusa plattorna är från 2012 års reparation.

2013 Vår 050

Renovering av bron pågår. Bilden togs 1 juni 2013.

Tidens tand har tyvärr tärt på kontorshuset som ägs av vårt dotterbolag Bure AB. Inne är huset fräscht men utomhus har vi haft problem i några år. Det började med de snörika vintrarna som medförde mycket snö på taket. Våren 2011 hade vi flera trasiga takpannor och våren 2012 ännu fler. Då anlitades en firma som lade nya takpannor.

Tjäle hade även förstört vår bro. Trappstegen hade börjat glida och det kändes ostabilt när man gick på dem. På senvåren 2013 renoverades därför bron grundligt. Båda jobben gjordes av lokala företag.

För dessa åtgärder fick vi glädjande nog bidrag av Gamla Bure AB:s personalstiftelse. Det är en stiftelse som ursprungligen bildade Bure Arkiv.

Tyvärr hade taket många trasiga plattor även våren 2013, så vi fick lov att göra ytterligare en takreparation.

Lyckligtvis har vi denna vinter haft lite snö, så i skrivande stund ligger taket helt och fint.

/Text och bilder: Yvonne Rönngren

Minneskväll med de anställda

När utställningen om fabrikens nedläggning skulle premiärvisas ville vi göra det med de tidigare anställda. På 20-årsdagen av nedläggningen inbjöd vi därför personalen till en minneskväll. Det var alltså 18 juni 2012.

Träffen ordnades i samarbete med ”Intresseföreningen 911213”, den består av anställda som jobbade det datumet när nedläggningsbeskedet kom. 140 tidigare anställda bjöds in och cirka 40 kom.

Pressen bjöds in och Västerbottens Mellanbygd hade reporter på plats.

På träffen informerade Stiftelsen Bure Arkiv kort om sin verksamhet. Filmen som visar hur arbetet gick till i fabriken visades. Det fanns möjlighet att se den nya nerläggningsutställningen samt vår basutställning. Nere i arkivet hade Egil visning av gamla handlingar. Till sist kunde man så avnjuta god smörgåstårta och prata med gamla jobbarkompisar.

På den stora bilden här ovan ser vi Walter Markström. Han gick i täten på den bild som fanns på Norra Västerbottens förstasida. När han fick se tidningen sade han att han minns dagen som den var i går. ”Det kändes fördjävligt att lämna sin arbetsplats för sista gången”, sade han.

Vi tackar särskilt Leif Wikström från Intresseföreningen, som ordnade med anmälningar och förtäring.

/Text och foto: Yvonne Rönngren, Bure Arkiv

2012 Sommar Höga Kusten 137

Leif Wikström ansvarade för fikat.

2012 Sommar Höga Kusten 128

Karl-Erik Jonsson, tidigare skeppningsföreståndare, och Sigge Svesse, tidigare produktionschef, tittade på utställningen.


    
2012 Sommar Höga Kusten 127

Sören Markström var truckförare och Einar Olofsson arbetade som rengörare. Här har Einar hittat en bild på sig själv.


2012 Sommar Höga Kusten 116

Rolf Granstrand, ordförande i Stiftelsen Bure Arkiv, säger något inför filmvisningen.


2012 Sommar Höga Kusten 131 2012 Sommar Höga Kusten 132 2012 Sommar Höga Kusten 133 2012 Sommar Höga Kusten 135

Utställning om fabrikens nedläggning

18 juni 1992 lade Holmen ner sin pappersmassefabrik i Bureå, bara ett halvt år efter att nedläggningen hade aviserats. Bure Arkiv bestämde sig för att göra en utställning till 20-årsminnet av denna för Bureå så tragiska händelse.

Utställningen bestod av tre delar:

1) Pressbilder som visar skriverierna i Norran och Västerbottens Folkblad under det halvår som processen pågick. Bilderna var monterade i kronologisk ordning på sex skärmar med rubrikerna Chocken, Eftersnacket, Kampen, Räddningsförsök, Protester,Slutet, Epilog.

2) Fotografier som visar anställda i fabriken då den var igång. Det fanns en svart-vit del och en i färg, tagen vid olika tillfällen av den tidigare anställde Åke Paldanius. Vi tackar Åke för att vi fick använda bilderna och att han hjälpte oss med alla namn.

3) En utställning som tidigare gjorts av Arbetets Museum i Norrköping. Den visar fotografier och citat med de människor som blev arbetslösa. Utställningen gjordes när det hade gått tio år efter nedläggningen och har tidigare visats i Bureå. Den heter ”När fabrikerna tystnar”.

Bure Arkivs sommarutställning gjordes med ekonomiskt bidrag av Gamla Bure AB:s personalstiftelse. Den invigdes 18 juni och visades två somrar i rad, 2012 och 2013. Den är nu nerplockad och ska delvis lagras för att eventuellt användas igen. En skärm med bilder på anställda har flyttats till vår permanenta utställning.

/Text och foto: Yvonne Rönngren

010 011 002 003 004 005 006 007 009 008 012 013

Egil Sundman fick Guldälgen

Bure Arkivs styrelseledamot Egil Sundman tilldelades hösten 2011 Skellefteå kulturnämnds hederspris ”Guldälgen”. Den fick han för sitt förtjänstfulla och långvariga arbete för Bure Arkiv.

Priset delades ut den 13 december 2011. Ett datum som Egil har väldigt blandade känslor inför, sade han när vi uppvaktade honom på ett följande styrelsemöte. 13 december var nämligen den ödesdigra dag för 20 år sedan, när Holmen meddelade att fabriken i Bureå skulle läggas ner.

 

Enar Nordvik gav 50-talsfeedback

direktordorrVåren 2011 hade vi besök av arkitekt Enar Nordvik från Skellefteå kommun. Han är gestaltningsansvarig på plan- och byggavdelningen och expert på 50-talets arkitektur. Han träffade några från styrelsen och vi gick igenom hela byggnaden. Enar bekräftade att vårt orörda kontorshus från 1952 är mycket tidstypiskt. Han pekade på flera byggnadsdetaljer som vi kanske inte tänkt så mycket på. Exempelvis koppardetaljer på fasaden, tegelfasaden, räckena i trapphuset, utformningen av trappen.

Vi tittade på byggnadsritningar från när huset gjordes, alla finns bevarade. Vi hade misstänkt men inte varit helt säkra på att Birger Dahlbergs arkitektbyrå har ritat huset. Nu kunde Enars vana blick ganska snart hitta en signatur som bekräftade detta.

Birger Dahlberg har ritat flera hus i Skellefteå, bland annat några pampiga bostadshus längs Storgatan.

Under sommarens serie med föreläsningar höll sedan Enar Nordvik en välbesökt föreläsning om 50-talshus. Sommaren 2012 höll vi en egen föreläsning och rundvandring och återberättade Enars teser.

/Yvonne Rönngren, sekreterare stiftelsen Bure Arkiv  (och 50-talsfantast)

Äntligen en hemsida

Nu har Bure Arkiv en hemsida igen, efter flera års frånvaro.

Förklaringen att den tidigare sidan försvann ligger hos den entreprenör som vi anlitade. Efter många försök att få tillgång till vår egen sida, fick vi till sist ge upp och bygga en helt ny.

Den har skapats av styrelseledamot Ulla-Maija Barsk.

Vi i styrelsen är väldigt glada att vi nu kan nå ut igen till hela världen, både med Bure Bolags historia och med information om våra evenemang.

Välkomna tillbaka hälsar vi till er besökare.

Här ovan kommer de viktigaste händelser som varit de senaste åren att återberättas.

Bättre sent än aldrig….

Sommaren 2014

Vi kommer att ha de vanliga öppettiderna, som är lördagar och söndagar i juli klockan 12.00-16.00. Vi återkommer om programmet för föreläsningar som vi planerar att ha söndagar klockan 14.00 precis som vanligt.

En nyhet för i sommar blir den utställning som vi just nu jobbar med. Den ska handla om Bureå kommun, som bildades 1914, alltså för 100 år sedan.