månadsarkiv: november 2015

Arkivens Dag 2015

Arkivens Dag 2015 uppmärksammades på Bure Arkiv med en föreläsning av Sture Forsgren under rubriken ”Varifrån kom alla träden till Buresågen ?” Ett fyrtiotal deltagare fick möta en mycket minnesgod 89-åring. Sture anställdes i februari 1946 vid skogsförvaltningen, som de första åren höll till i det gamla kontoret nere på skäret för att sedan 1952 flytta med upp till det nybyggda kontoret vid Skärvägen, alltså nuvarande Bure Arkiv. Lars Landmark var i slutet av fyrtiotalet bolagets direktör och som utbildad jägmästare särskilt intresserad av bolagets råvaruförsörjning. Brodern, Erik Landmark, var dessutom placerad som skogschef i Burträsk, mitt i bolagets hjärtområde längs Bureälven. Men virke anskaffades i såväl Norr- som Västerbotten, ja t.o.m. från Kemi älvs stora flottledsistrikt. Men timret från finska Lappland var inte populärt hos sågverkspersonalen, eftersom det var bemängt av granatsplitter från krigsåren.

Stures uppgift var att utifrån uppgifter från uppköparna betala ut ersättning till virkesleverantörerna efter att först ha beräknat flottningsavdrag, beroende på var avlägget för timret var beläget. Om detta var långt upp i bäcksystemet, så blev naturligtvis avdraget större medan om timret rullades ut i t.ex. Bodaträsket, så blev flottningsavdraget mycket litet. Sture var kvar i denna uppgift i tio år, så det vart åtskilliga miljoner kronor som passerade hans ögon och händer. Nån gång per år samlades alla uppköparna i Bureå och då fick den unge bokhållaren höra åtskilliga mer eller mindre dråpliga historier.

Men 1955 beslutade Bure Bolag att slå samman sin inköpsorganisation med Scharins och Sture placerades som ekonomiansvarig i Arvidsjaur med ansvar för Arjeplogs, Älvsbyns, Malå och Arvidsjaurs skogsdistrikt, dvs. en ansenlig del av bolagens råvarubas. På alla år var det bara en gång han blev utsatt för regelrätt bedrägeri av en förment skogsleverantör som ville ha förskott för en  –  icke existerande  –  rotpost, men det hela löstes snabbt genom goda kontakter med polismakten. Man köpte ungefär hälften vardera av virke som levererades till ett avlägg eller som rotposter, där bolaget ansvarade för avverkning och transport.

Efter femton år inom Bure Bolags råvaruförsörjning var det dags för Sture att gå vidare till en helt annan bransch, nämligen järnhandeln och Byggmarin, men det är en helt annan historia.

Under Arkivens Dag genomfördes också viss släktforskning i arkivet, främst gällande släkten Rosendahl med många år i bolaget. På det hela taget en mycket lyckad dag !