Minnesdag: 30 år sedan fabriken lades ner

Lördag den 18 juni var det exakt 30 år sedan Holmens träsliperi i Bureå lades ner. Detta uppmärksammades vid en minnesträff som hölls på Bure Arkiv. Inbjudna var de personer som arbetade i bolaget i samband med nedläggningen, samt styrelsen i Bure Arkiv. Drygt 40 personer deltog.
Vid tillfället återinvigdes en utställning om nedläggningen, den presenterades av Yvonne Rönngren. Deltagarna kunde titta runt på denna utställning samt i lokalerna i övrigt. Några berättade att de hade jobbat i kontorshuset och uppsökte sina kontorsrum, medan de flesta deltagare hade jobbat i fabriken.
– Jag minns när nedläggningen aviserades på luciadagen. Jag hade friskift och var därför hemma och missade informationsmötet. Istället fick jag höra om nedläggningen på radio, jag blev så arg att jag var tvungen ut och gå, sade Kjell Andersson, Hökmark.
– Det var hög arbetslöshet då och svårt att få nya jobb. Jag jobbade några år med alu-jobb och stämplade innan det blev en tidig pensionering berättade Kjell, som totalt jobbade i bolaget i 32 år.
De fina svart-vita bilderna från vardagslivet i sliperiet besågs av Einar Olofsson, Svarttjärn. Han hittade en bild på sig själv då han och en kollega lagade ett pappersbrott.
Einar hade jobbat 25 år i bolaget. Efter en tid med alu-jobb har han haft arbete på ett annat sågverk samt på bolaget Becur.
Träffen avslutades med fika. Den ordnades av Intresseföreningen 911213 (datum när nedläggningen aviserades) samt Stiftelsen Bure Arkiv.

Leif Vikström, Rolf Granstrand och Yvonne Rönngren inledde.


38 personer som tidigare varit anställda deltog, samt styrelsen för Bure Arkiv.


Einar Olofsson hittade en bild av sig själv, dock var han vänd bortåt så vi fick inte se hur han såg ut när det begav sig.


Kjell Andersson, Rolf Granstrand och Rune Eriksson tittade på gamla gruppbilder. (Foto: Pär Lindström)