månadsarkiv: november 2014

Arkivens dag 2014: Bure Bolag under ofredstid

Arkivens Dag firas regelmässigt andra lördagen i november på hundratals arkiv över hela landet. Årets gemensamma tema var ofredsår.

På Bure Arkiv samlades lördagen den 8/11 2014 ett femtontal personer för att reflektera kring ovanstående rubrik. Rolf Granstrand guidade genom basutställningen utifrån temat :
Hur klarade sig sig Buresågen  –  och det planerade järnbruket  –  under den ryska ockupationen sommaren 1809? Hur påverkade Krimkriget på 1850-talet sågverks-konjunkturen för norrländska finbladiga vattensågar?

Under Första Världskriget hade Bure bolag norska ägare med särskilda kontakter i främre orienten, varför en stor del av exporten gick till Alexandria i Egypten. Under beredskapsåren 1939-45 tvingades träsliperiet stänga igen på grund av brist på personal. Sågverket kunde inte exportera, eftersom landet var avskuret till följd av minering och torpedkrig. Men Koreakriget innebar stor export och goda priser, vilket bl.a. möjliggjorde bygget av det nya, fina kontoret, dvs. dagens Bure Arkiv.

Kring dessa och andra frågor samspråkades sen vid fika under den kommande timmen. Och till kommande år önskade vi oss ett fredligare tema.

Bureå kommun 1914-1967 – en framgångssaga ?!

För att samtala kring denna frågeställning samlades lördagen den 25 oktober ett drygt tjugotal personer på Bure Arkiv. Först tittade vi i grupper på den nya utställningen, som gav många impulser till minnen och funderingar. Sen gick vi ner i fikarummet, där dagens tre inledare, Egil Sundman, Rolf Lundqvist och Stefan Löfstedt, först tog till orda.

Egil konstaterade att Bureå är en mycket gammal by, men att själva kommunen är en av landets sist tillkomna   – vid en tid då sammanslagningar redan kommit på tal. Men Bureå var till yta och befolkning ingen liten kommun, med 23 byar och nästan 5 000 invånare.
Rolf, som var ordförande i kommunens turistnämnd, menade att det var lätt att hamna på mellanhand i den nya storkommunen; förslag från Bureås håll togs inte till vara.
Stefan, som röstade emot kommunsammanläggning, ansåg att det blev en stor ”demokratiförlust” med Skellefteå storkommun. Tidigare kände man alltid ett antal förtroendevalda och kunde framföra förslag och synpunkter direkt till dessa.

Därefter vidtog ett mer allmänt samtal, och till sist konstaterade samtalsledaren, Rolf Granstrand, att den inledande frågeställningen nog ändå måste besvaras positivt. Även om Bureå kommuns verksamhetsperiod endast omfattade drygt femtio år, så var det under en mycket expansiv tid för den kommunala sektorn och det arbete som utfördes var mycket framgångsrikt, inte minst på skolans område och vad gäller samhällsplanering i stort.