månadsarkiv: april 2018

Årsmöte 2018 i Bure Arkiv

Stiftelsen hade sitt årsmöte 16 april i styrelserummet på Bure Arkiv.
En ny ledamot välkomnades till styrelsen, Anders Tjerngren, Bureå.
Anne Fors hade valt att sluta och tackades för sina insatser.

Det hölls också årsstämma i Bure Aktiebolag, som stiftelsen äger. Bolaget kommer under 2018 att ha samma styrelse som stiftelsen.
Ordförande: Rolf Granstrand.
Kassör: Anders Tjerngren.
Sekreterare: Yvonne Rönngren
Ledamot: Jörgen Andersson.
Suppleanter är Ulla-Maija Barsk, Lars Larsson, Erik Burström, Anders Grönlund.
Hedersledamot: Egil Sundman.