Signum

A01 Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

A PROTOKOLL
A01 Protokoll 1846-1873

B UTGÅENDE HANDLINGAR
B01 Brevkopior 1824-1874

D LIGGARE OCH REGISTER
D01 Dagsverkjournaler 1806-1873
Journaler över utgifter och produkter till arbetare, uppgifter om dagsverk och sågade trävaror. Utformning varierar.
D02 Dagsverkjournal för flottningsarbete 1816-1872
Annotationsböcker avseende förmännen Anders Wallgren,Bureå (1816-1817). Anders Melander,Bureå (1816-1818), Olof Forman,Bureå (1820-1870), Anders Larsson, Burträsk (1823-1829), Anders Ålund,Bureå (1827-1828), Carl Hansson, Burträsk-Sillån (1830), Carl Forman,Bureå (1832-1843) och Nicandor Forssman,Bureå (1869-1872).

E KORRESPONDES
E01 Inkommna brev 1857-1873

F ÄMNESORDNADE HANDLINGAR
F01 Råvaroanskaffning 1801-1975
F02 Skeppningar 1810-1871
F03 Fastighetshandlingar 1794-1830
F04 Handlingar om andra sågar 1807-1865
F05 Övriga handlingar 1812-1905

G RÄKNESKAPER
G01 Räkneskaper 1794-1873
G02 Verifikationer 1866-1873

 A02 Bure Aktiebolag (1873-1920)

A PROTOKOLL
A01 Protokoll 1873-1919

B UTGÅENDE HANDLINGAR
B01 Brevkopior 1873-1921

D LIGGARE OCH REGISTER
D01 Aktieböcker 1873-1920
D02 Avlöningshandlingar 1873-1920
D03 Liggare över tillverkningar 1878-1921 Utformningen kan variera från år till år.
D04 Förrådsrapporter1907-1920
D05 Övriga förtekningar1869-1928

E KORRESPONDES
E01 Inkomna brev 1874-1920
E02 Telegram 1874-1920

F ÄMNESORDNADE HANDLINGAR
F01 Råvaroanskaffning 1873-1940 Avverkningskontrakt vol 1-4. Avverkningsrätter, innehåller utdarga ur inteckningsprotokoll vol 5-11.
F02 Skeppningar 1845-1926
F03 Försäljningskontrakt 1896-1918 Orderböcker och kontraktsböcker över försäljning.
F04 Dekralationer 1912-1922 Deklarationer och deklarationsuppgifter
F05 Fastighetshandlingar 1848-1919
F06 Sal-Aktiebolagets likvidation 1920-1923
F07 Bure vattenkvarn 1851-1949
F08 Rättgångshandlingar 1800-1934
F09 Kollektivavtal 1908-1920
F10 Diverse ämnesordnade handlingar 1880-1932
F15 Skogsförvaltning

G RÄKNESKAPER
G01 Räkneskaper 1874-1920
G02 Verifikationer 1875-1920
G03 Kassakladder 1891-1923

 A03 Bure Aktiebolag (1920- )

A PROTOKOLL
A01 Protokoll 1920-1979

B UTGÅENDE HANDLINGAR
B01 Brevkopior 1923-1937

D LIGGARE OCH REGISTER
D01 Avlöningsjournaler 1921-1969
D02 Tillverkningsjournaler 1921-1938
D03 Lagerjournaler 1921-1938
D04 Övriga förteckningar 1903-1978 Häri ingår även handlingar som berör Bure Aktiebolag (1873-1920), samt Modo och Domsjö AB.

E KORRESPONDES
E01 Korrespondens 1921-1952 För tiden 1921-1936 finn kopior av avsända brev i serien B1.
E02 Telegram 1921-1952

F ÄMNESORDNADE HANDLINGAR
F01 Råvaroanskaffning 1907-1956 Innehåller även handlingar som berör tiden för Bure Akatiebolag (1873-1920).
F02 Skeppningar 1910-1975 Skeppningssammandrag se Bure Aktiebolag (1873-1920) serie F2.
F03 Försäljningskontrakt 1900-1970 Försäljningskontrakten rör skeppningar – trävarao och trämassa, kontrakt före 1942 gallrade 1998 pga mögelskador.
F04 Tekniska handlingar om anläggningar
F05 Tekniska handlingar om tillverkning 1921-1975
F06 Hamnen 1874-1976
F07 Bogserbåtar och egna fartyg 1886-1952 Fram till 1930-talet ägde företaget andast bogserbåtar. Journalerna rör främst inseglingar och bogseringar.
F08 Flottning 1912-1967
F09 Sjösänkningar och vattenregleringar 1803-1972 Här ingår även handlingar som berör Bure sågverksintressenter och Bure Aktiebolag (1873-1920).
F10 Rättshanligar 1901-1964
F11 Försäkringar 1922-1967 Handlingar om försäkringar och värderingsinstrument, maskiner och byggnader.
F12 Kollektivavtal och lönestatistik 1921-1992
F13 Pensionsfrågor 1951-1975 Uppgifterna gäller både för tjänstemän och arbetarna på sågverket och sliperiet mm.
F14 Övrigt 1905-1972

G RÄKNESKAPER
G01 Räkneskaper 1921-1959
G02 Huvudböcker 1949-1975
G03 Bokslut och inventarium 1949-1975
G04 Deklarationer 1922-1970 Handlingar och deklarationer.
G05 Verifikationer 1921-1965
G06 Utgående fakturor 1937-1963
G07 Verifikat och leverantörsfakturor

K FOTOGRAFIER
K01 Fotografier 1949-1990

A04 Mo och Domsjö AB, Bure Träsliperi

A PROTOKOLL
A01 Protokoll 1873-1919

D LIGGARE OCH REGISTER
D01 Lönespecifikationer 1976-1994
D02 ”Kalender” 1986-1992 Anställdas närvaro och frånvaro.
D03 Personalkort
D04 Övriga liggare och register 1975

E KORRESPONDES
E01 Allmän korrespondens 1976-1993
E02 Brev, koncernen och myndigheter 1969-1989 Korrespondens inom koncernen kan även finnas i serie E1.
E03 Brev, branchorganisationer 1961-1990
E04 Beställningar och inköpsavtal 1983-1992
E05 Telex 1973-1989

F ÄMNESORDNADE HANDLINGAR
F01 Kommitéer 1949-1992
F02 Skeppning 1977-1991
F03 Produktionsrapporter
F04 Reserapporter, kundkontakter 1970-1992 Flera rapporter omfattar även laboratorietester, reklamationsprov och korrespondens.
F05 IS 9000-certifiering 1989-1991
F06 Laboratorieanalys, kundprover
F07 Miljöfrågor
F08 Tekniska handlingar 1972-1988 Samtliga benämningar i denna serie är hämtade från företagets egna etiketter.
F09 Ritningar och kartor
F10 Företagshällsovård och olycksfall
F11 Fackliga förhandlingar och avtal
F12 Personal och personalfrågor 1968-1992
F13 Investeringar 1974-1988
F14 Uppföljning mängdkostnad 1977-1990
F15 Statistik 1977-1991
F16 Övrigt 1976-1992

A05 Bure Aktiebolag, Skogsförvaltningen

D LIGGARE OCH REGISTER
D01 Register över avverkningsrätter 1900-1939
D02 Register över kronovirkesköp 1931-1944

E KORRESPONDENS
E01 Korrespondens 1908-1964

F ÄMNESORDNADE HANDLINGAR
F01 Kontrakt 1934-1964
F02 Handlingar om tvistemål 1950-1952 Tvistemålshandlingar i målet mellan grosshandlaren Muotka och Bure Aktiebolag.
F03 Övrigt ämnesordnat 1897-1965

G RÄKENSKAPER
G01 Räkenskaper 1907-1956
G02 Verifikationer 1901-1942

A06 Bure-Scharin Skogsförvaltnings AB

A PROTOKOLL
A01 Protokoll1956-1972

D LIGGARE OCH REGISTER
D01 Utbytes- och värderingslängder 1956-1966 Utbytes och värdehandlingslängder över slutavvaerkade poster.
D02 Uppräkningssedlar och sammandrag 1962-1966

E KORRESPONDENS
E01 Korrespondens 1956-1970
F ÄMNESORDNADE HANDLINGAR
F01 Kassakontoret i Skellefteå 1957-1966 Verifikat vol 1-76
F02 Kassakontoret i Överkalix 1957-1965 Kassaverifikat vil 1-28.
F03 Kassakontoret i Arvidsjaur 1957-1966 Kassaverifikat vol 1-44.
F04 Akter Aktierna är ordnade enligt en plan som upprättades 1949 och bifogas denna förteckning. Handlingarna omfattar perioden från ca 1944-1968.
F05 Sammandrag 1955-1966
F06 Kontrakt och avtal 1956-1966
F07 Övriga ämnesordnade handlingar 1955-1968

G RÄKENSKAPER
G01 Räkenskaper 1956-1971
G02 Lönehandlingar 1956-1969
G03 Journaler och journalposter 1956-1967
G04 Övriga verifikat 1956-1964

A07 Gabriel Sundbaum (*1759 – +1834)

F01 Handlingar 1788-1835

A08 Jöns Marklund (* 1777 – +1848)

F01 Handlingar 1804-1887

A09 Patron Johan Marklund (*1824 – +1898)

F01 Handlingar 1849-1895

A10 Johan Brännström (*1879 – +1941)

F01 Handlingar 1905-1941

A11 Bure Aktiebolagets Handelsbod

G01 Räkenskaper 1876-1901
G02 Kladdböcker

A12 Bure Älvs Flottningsförening

A PROTOKOLL
A01 Styrelseprotokoll 1881-1907

D REGISTER OCH LIGGARE
D01 Arbetsjournaler 1883-1905

G RÄKENSKAPER
G01 Kassaböcker 1883-1891
G02 Avräkningsböcker 1882-1899
G03 Verifikationer 1882-1905

A13 Bure Älvs Förlagsbolag

G01 Huvudböcker 1889-1899

A14 Bure Timmeruppköpsförening

G01 Räkenskaper 1890-1903

A15 Bäckfors Såg

G01 Räkenskaper 1818-1991

A16 Föreningen Bureå Apoteksbyggnad

F01 Handlingar 1933-1940

A17 K Gustaf Johansson, Finland

G01 Räkenskaper 1894-1904

A18 Renbergsvattnets såg

G01 Räkenskaper 1833-1881

A19 Risåns Flottningsförening

G01 Räkenskaper 1887-1913

A20 Sikåns Flottninsförening

G01 Räkenskaper 1894-1913

A21 N E Wikman, Finland

G01 Räkenskaper 1907

A22 Överbottens Trävaruexpotförening

F01 Brev 1951-1964

AF1 Föremål Arkivbildare för föremål.

D01 Deponerat föremål
F01 Befintliga föremål
G01 Gåva 01 Deponerat föremål

AF2 Arkiv för foton eller bilder

D01 Deponerat foto eller bilder
F01 Befintliga foton eller bilder
G01 Gåva

X01 Osorterade handlingar

G01 Skogsförvaltning