månadsarkiv: juni 2016

Sommaröppet på Bure Arkiv 2016

Söndagar 3 juli-7 augusti kl. 12-15
Se utställningar om sågverksepoken i Bureå, om Bureå kommun och en nyöppnad utställning om Ytterstfors– Bureås kusin ca 37 km åt norr.

Ytterstfors gamla herrgård Foto: Ske-å museum

Föreläsningar/program varje söndag kl. 13.00

  • 3 juli   ”Ytterstfors – samhället som försvann”  Birgitte Grönlund, Byske
  • 10 juli   ”Vandring på skäret – vad finns kvar?”   Lasse Larsson, Bureå
  • 17 juli  ”Hembygden 100 år– även i Bureå”   Carin Nilsson, Bureå
  • 24 juli  ”Ortsnamn längst Bureälven”   Ulf Lundström
  • 31 juli  ”Fynden vid Harrsjöbacken – Bureås forntid”  Barbro och Karin Viklund
  • 7 augusti  ”Malin Lodin – Företagsledare för 180 år sedan”  Rolf Granstrand

Och sen är också själva byggnaden ett utmärkt exempel på påkostad femtiotalsarkitektur av bästa slag. Arkitekt: Birger Dahlberg.

Enkelt fika serveras Varmt Välkomna!