månadsarkiv: oktober 2019

9 nov 2019: Vi öppnar dörren till vårt finaste arkiv

Arkiv A i Bure Arkiv.

Har du undrat varför vi heter Bure Arkiv? Nu ska det avslöjas. Lördagen den 9 november är det Arkivens dag i hela landet, och vi firar med att låsa upp dörren till arkiv A, som är vårt största och med de finaste handlingarna. Här finns sparade dokument från 1800-talet och en bit in på 1900-talet, många är fint inbundna.

Normalt öppnar vi inte arkivet för allmän visning, men nu gör vi ett undantag under sakkunnig ledning.

Vi kommer att visa några utvalda dokument och berätta mer om just deras historia.

Arkiv A ligger i källarvåningen och är tyvärr inte tillgängligt för rullstolsburna.

I övrigt kan du titta runt i utställningarna som vid ett vanligt öppethållande och vi bjuder på kaffe. Som vanligt är det fri entré.

Boka redan nu för en spännande dag i ett för Bureå mycket intressant arkiv. Tiden för öppethållandet är 12.00-15.00. Välkomna.

Text och bild: Yvonne Rönngren, sekreterare Bure Arkiv.

Handlingar i Bure Arkiv.

Handlingar i Bure Arkiv.