månadsarkiv: april 2022

Årsmöte: Margot blev ny ledamot

Stiftelsen Bure Arkiv hade årsmöte den 25 april 2022. Vi summerade ännu ett år med pandemi när det varit låg aktivitet. Vi har kontaktats av bolaget Envigas för att hyra ut kontorsrum, vilket genomfördes i början av år 2022.
Anders Grönlund hade valt att lämna styrelsen och i hans ställe som suppleant valdes Margot Sehlstedt-Persson från Yttervik. Margot har i princip samma meriter som Anders, nämligen har arbetat med forskning på Luleå Tekniska universitet. Margot var biträdande professor i träteknik.
Vi är glada för att ha sådan kompetens i styrelsen då Bure Bolag var ett träbolag som både hade egna skogar, såg och en pappersmassefabrik.
När det gäller innevarande år hoppas vi på omfattande verksamhet och vi har flera arrangemang på gång.
Under sommaren planerar vi för ett normalt öppethållande med möjlighet att besöka museet och lyssna på föreläsningar under söndagar i juli.
Information om detta kommer framöver.

Hälsningar Yvonne Rönngren, sekreterare