månadsarkiv: april 2016

Välkommen att höra berättelse om mamsell Lodin 18/4 2016

I år ska Bure Arkiv medverka i Berättarfestivalen.

Måndag 18 april klockan 18.30 berättar Rolf Granstrand om Magdalena Lodin, som kan ha varit en av Skelleftebygdens första kvinnliga företagsledare. Hon var verksam i Bureå Sågverksintressenter, som så småningom omvandlades och blev Bure AB.

Föredraget hålls på Bure Arkiv, Industrivägen i Bureå. Det är fri entré och det bjuds också på fika. Varmt välkomna.

Styrelsen omvald på årsmöte 21/3 2016

Stiftelsen Bure Arkiv hade årsmöte 21 mars 2016.

Glädjande nog tycker alla i styrelsen att arbetet är så trivsamt och givande att ingen valde att avgå. Styrelse även under kommande verksamhetsår är alltså:

Ledamöter: Rolf Granstrand, Yvonne Rönngren, Gunnar Fransson och Jörgen Andersson. Suppleanter Lars Larsson, Ulla-Maija Barsk, Anne Fors och Dag Fhärm.

Kvar som hedersledamot är Egil Sundman.

Årsberättelsen visade på ett aktivt år under 2015. Det var öppethållande under sommaren på vanligt vis, med ungefär så många besökare som normalt. Det var också en extra aktivitet under hösten under Arkivens dag.

Vi hade ovanligt många skolbesök. Det var flera klasser från Bureskolan, men även elever från Industriprogrammet på gymnasiet. Det är väldigt roligt när vi får berätta om Bure Bolags verksamhet för barn och ungdomar. Då förs kunskapen vidare, vilket är själva verksamhetsidén i vår stiftelse.

Vi har också haft några forskarbesök, då det letats fakta i det digra arkivet över Bure Bolags verksamhet.

Hemsidan har under hela året varit väl besökt. Vi har cirka 400 besökare per månad, vilket vi tycker är mycket roligt. Vi hoppas att alla våra digitala besökare också hittar vad de letar!

Samma kväll hölls också årsstämma i stiftelsens bolag Bure AB. Samma personer sitter i styrelsen där. Bolaget äger den fina kontorsbyggnad där vi har vår verksamhet. Under året har inga större åtgärder behövt göras i huset. Det är i gott skick vilket ni alla är välkomna att se själva under våra evenemang.

Ekonomin är under kontroll i både stiftelse och bolag.

/Yvonne Rönngren, sekreterare