Författararkiv: burearkiv

Utställning om Bureå kommun

I år är det 110 år sedan Bureå kommun bildades och därför har vi dammat av vår jubileumsutställning. Den gjordes för 10 år sedan men är lika intressant i dag. Där berättar vi om hur kommunen bildades 1914 samt en del om verksamheten som bedrevs (främst skola och socialvård). Till sist berättas historien om hur kommunen lades ner och om bråken som var i samband med det.

Utställningen visas i sommar på vår övre våning, välkommen att titta på ordinarie öppetdagar som är söndagar i juli 12.00-15.00. Det finns inte hiss

Sommarprogram 2024

Vi har öppet söndagar kl. 12.00 – 15.00   Föreläsningar startar kl. 13.00

30/6 Mer än plank och brädor –  aktuell träforskning   Bror Sundqvist LTU

7/7 110 år sedan Bureå kommun bildades    Yvonne Rönngren
Därefter invigning av årets utställning: Bureå kommun. Så gick det till när kommunen bildades verkade och upphörde

14/7 Vandring på skäret!…  och minnesbilder från 60-talet    Lasse Larsson

21/7 Musikanternas återkomst!… och glimtar från när Bureå AB centrum   Rolf Granstrand
Föreläsning är inställd p.g.a. sjukdom. Arkivet och utställningen är öppen.

28/7 Bureå och Bottniabanan – Vad säger arkeologerna?  Barbro och Karin Viklund, Yttervik

Fri entré. Enkel fika serveras

Mycket välkomna önskar styrelsen för stiftelsen Bure Arkiv i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Sommaren 2023

Vid modellen var det intressant att höra besökarens egna erfarenheter av sågverket

Under de fem söndagarnas föreläsningar i juli har Arkivet besökts av ungefär 25 intresserade per tillfälle. Föreläsningarna avslutades med ett trivsamt fika – ute om vädret så tillät.

Första söndagen vandrade man på skäret, där minnesbilder delades från Bure AB:s storhetstid under femtio- och sextiotalet. Även måndag 28 augusti besökte 36 st Aktiva seniorer arkivet och Bureå kyrka. Då fick deltagare bekanta sig med Arkivets utställning och visning på skäret.

Vid nästa föreläsning berättades minnen från ett grönt hus i Sjön, Hjoggböle och söndagen därefter gavs glimtar från Bure Bolagets ledning; patroner, disponenter och Madam Lodin, som man tydligen inte har hittat något foto av. Nästa söndag berättades om ”återkomsten” – händelser efter ”Musikanternas uttåg” och sist den intressanta föreläsningen om bakgrunden till Bure-bygdens ortnamn.

Ps. Flera av björkarna på tomten började bli gamla, så dessa fälldes i början av juli.

Stiftelsen Bure Arkivs årsmöte sista onsdagen i mars 2023

Ekonomin är i god ordning. Konstaterades att sommarsäsongen 2022 har varit mycket livaktig med närmare trehundra besökare, varav flera gymnasieklasser och en studiedag för gymnasielärare.

Vår sekreterare, Yvonne Rönngren, avgick efter elva år på denna post. Hon har gjort en synnerligen god insats och varit drivande i arbetet med utställningar på Bure Arkiv. Hon efterträds som ordinarie i styrelsen av Margot Sehlstedt-Persson från Yttervik och som sekreterare av Jörgen Andersson.

Arkivet kommer vara öppet – som tidigare – alla söndagar i juli. Vi återkommer med detaljerat program.

Minnesdag: 30 år sedan fabriken lades ner

Lördag den 18 juni var det exakt 30 år sedan Holmens träsliperi i Bureå lades ner. Detta uppmärksammades vid en minnesträff som hölls på Bure Arkiv. Inbjudna var de personer som arbetade i bolaget i samband med nedläggningen, samt styrelsen i Bure Arkiv. Drygt 40 personer deltog.
Vid tillfället återinvigdes en utställning om nedläggningen, den presenterades av Yvonne Rönngren. Deltagarna kunde titta runt på denna utställning samt i lokalerna i övrigt. Några berättade att de hade jobbat i kontorshuset och uppsökte sina kontorsrum, medan de flesta deltagare hade jobbat i fabriken.
– Jag minns när nedläggningen aviserades på luciadagen. Jag hade friskift och var därför hemma och missade informationsmötet. Istället fick jag höra om nedläggningen på radio, jag blev så arg att jag var tvungen ut och gå, sade Kjell Andersson, Hökmark.
– Det var hög arbetslöshet då och svårt att få nya jobb. Jag jobbade några år med alu-jobb och stämplade innan det blev en tidig pensionering berättade Kjell, som totalt jobbade i bolaget i 32 år.
De fina svart-vita bilderna från vardagslivet i sliperiet besågs av Einar Olofsson, Svarttjärn. Han hittade en bild på sig själv då han och en kollega lagade ett pappersbrott.
Einar hade jobbat 25 år i bolaget. Efter en tid med alu-jobb har han haft arbete på ett annat sågverk samt på bolaget Becur.
Träffen avslutades med fika. Den ordnades av Intresseföreningen 911213 (datum när nedläggningen aviserades) samt Stiftelsen Bure Arkiv.

Leif Vikström, Rolf Granstrand och Yvonne Rönngren inledde.


38 personer som tidigare varit anställda deltog, samt styrelsen för Bure Arkiv.


Einar Olofsson hittade en bild av sig själv, dock var han vänd bortåt så vi fick inte se hur han såg ut när det begav sig.


Kjell Andersson, Rolf Granstrand och Rune Eriksson tittade på gamla gruppbilder. (Foto: Pär Lindström)

Senioruniversitetet på besök

Onsdagen den 1 juni hade vi besök av Senioruniversitetet som normalt har sina träffar i Skellefteå. 38 personer ville veta mer om ”Musikanternas uttåg” och pjäsens koppling till Bureå.
Besöket inleddes ute vid den gamla ångbåtskajen där det berättades om bakgrunden till Bure Bolags verksamhet med flottningen, timmersorteringen, sågverket, brädgården och alla fartyg. Guiden Lars Larsson, som arbetat i bolaget, berättade att han varit med om ett rekord när 28 skepp låg inne samtidigt för att lastas med sågens trävaror.
Sedan besågs utställningarna i museet, och sist intogs fika. Guider var Rolf Granstrand, Jörgen Andersson och Lars Larsson.

Utställning: 30 år sedan nedläggningen

I år är det 30 år sedan den sista verksamheten lades ner på Holmens industriområde i Bureå. Det var fabriken för pappersmassa, Bure Träsliperi, som då tystnade för gott och 150 personer blev arbetslösa.
Med anledning av detta har vi plockat fram vår nedläggningsutställning igen, som gjordes inför 20-årsminnet. Den visas i sommar på övre våningen i Bure Arkiv. Tyvärr har vi inte hiss, så det är trappor som gäller.
I utställningen visas tidningsklipp från ortens tidningar från den ödesmättade dagen när nedläggningen aviserades och fram till slutet ett halvår senare. Det pågick en intensiv kamp i fackföreningarna för att rädda kvar jobben. Du som är Burebo har kanske hört talas om denna omvälvande tid, eller var med själv.
I utställningen visas också fina svartvita bilder som den anställde Åke Paldanius tog på sitt jobb. Vi ställer också ut några av bilderna från Arbetets Museums utställning ”När fabrikerna tystnar”. Den visades i Norrköping och Bureå när det hade gått tio år sedan nedläggningen.
Utställningen kan ses vid våra ordinarie öppettider sommaren 2022 som är alla söndagar i juli klockan 12.00-15.00. Välkommen.

Foton från Bure Träsliperi, tagna av Åke Paldanius.

Foton som togs av Arbetets Museum i Norrköping.

Elever från Anderstorpsgymnasiet på besök

Det första besöket av skolelever på närmare tre år har nu genomförts. Det var klass 2 A på samhällsprogammet som gästade oss. De 30 eleverna med lärare anlände med buss och besöket inleddes med att guiderna Rolf Granstrand och Lars Larsson följde med i bussen och de kunde åka vidare på guidning i området. Tillbaka på Bure Arkiv fick de en presentation av utställningarna och arbetade i grupper med olika uppgifter. ”Jag har nog aldrig känt Bure Arkiv så levande, i varje skrymsle jobbade grupper”, säger Rolf Granstrand om besöket som han var mycket nöjd med.
Även eleverna rapporteras ha varit nöjda: ”Det var fascinerande att se hur ett ställe som varit så levande, kunde förändras så fort”, sade en elev. En annan sade; ”Nu förstår jag vad nationalekonomi egentligen handlar om”. En tredje sade, ”Så underbara farbröder som var riktigt intressanta att lyssna på”. Allt enligt läraren Magnus Flank.
I juni kommer fler besök från Anderstorpsgymnasiet, då är det samtliga samhällslärare som ska ha en halvdags studiedag hos oss.

Årsmöte: Margot blev ny ledamot

Stiftelsen Bure Arkiv hade årsmöte den 25 april 2022. Vi summerade ännu ett år med pandemi när det varit låg aktivitet. Vi har kontaktats av bolaget Envigas för att hyra ut kontorsrum, vilket genomfördes i början av år 2022.
Anders Grönlund hade valt att lämna styrelsen och i hans ställe som suppleant valdes Margot Sehlstedt-Persson från Yttervik. Margot har i princip samma meriter som Anders, nämligen har arbetat med forskning på Luleå Tekniska universitet. Margot var biträdande professor i träteknik.
Vi är glada för att ha sådan kompetens i styrelsen då Bure Bolag var ett träbolag som både hade egna skogar, såg och en pappersmassefabrik.
När det gäller innevarande år hoppas vi på omfattande verksamhet och vi har flera arrangemang på gång.
Under sommaren planerar vi för ett normalt öppethållande med möjlighet att besöka museet och lyssna på föreläsningar under söndagar i juli.
Information om detta kommer framöver.

Hälsningar Yvonne Rönngren, sekreterare

Nu jobbas det i kontorshuset igen

Kanske har du passerat Bure Arkiv och sett att det lyser i fönstren och ser ut att vara en del aktivitet? Det stämmer. Numera arbetar tjänstemän i kontoret igen, de är anställda på Envigas, bolaget som har startat en ny fabrik i lokaler som Bure Bolag/Holmen tidigare ägde ute på skäret.
Cirkeln sluts alltså, vilket vi tycker är mycket spännande.
Vi har hyrt ut två rum till Envigas, och övriga lokaler disponerar vi som vanligt. Basutställningen om Bure Bolags historia, kontorsmaskin-utställningen, de många fina rummen med 50-talsmöbler finns kvar som vanligt. Detta kan du besöka vid våra vanliga öppettider på sommaren och även på bokade gruppbesök.
Arkivet med gamla handlingar är givetvis också kvar, disponibelt för forskning.

/Yvonne Rönngren, sekreterare Bure Arkiv