månadsarkiv: april 2019

Årsmöte 2019

Stiftelsen Bure Arkiv hade sitt årsmöte den 26 mars 2019.

Styrelsen omvaldes, den består av Rolf Granstrand, ordförande, Yvonne Rönngren, sekreterare, Anders Tjerngren, kassör, och Jörgen Andersson. Suppleanter är Ulla-Maija Barsk, Lars Larsson, Anders Grönlund och Eric Burström. Hedersledamot är Egil Sundman.

Verksamhetsåret 2018 summerades. Vi hade öppet fem söndagar under sommaren med bra besökssiffror. Dessutom har vi tagit emot några bokade grupper. Särskilt trevligt var att Landmarks släktträff ville komma på besök eftersom familjen har en koppling till bolagets historia. Där avhandlades många gamla minnen.

Vi medverkade också i ”Bureå erbjuder” under hösten, samt hade ett program på biblioteket på Arkivens dag.

Sommaren 2019 planerar vi öppethållande som vanligt. Alltså söndagar 12.00-15.00 samt ett program med föreläsningar. Mera information om det kommer.

Även dotterbolaget Bure Aktiebolag hade årsstämma. Styrelsen är samma som ovan.

Stämman konstaterade att vår kontorsbyggnad från 1950-talet är i fint skick. Vi har dock vissa problem med nedskräpning ute på gården. För andra vintern i rad har en fönsterruta krossats vilket skapar risk för frys- och vattenskador.

/ Yvonne Rönngren, sekreterare.