månadsarkiv: april 2015

Städdag onsdag 29 april 2015

Den årliga dagen för städning på Bure Arkiv hålls onsdag 29 april 2015. Är du sympatisör med oss, och gärna vill ge oss en hjälpande hand är det välkommet. Det är drop in från klockan 18.00. Vill man jobba utomhus tar man med sig en räfsa. Inomhus är det dammtorkning och dammsugning som ska göras, vi har utrustning för det.

Trevlig umgänge och gott fika ingår i konceptet. Varmt välkommen.

/Yvonne Rönngren, sekreterare.

Årsmötet 3 mars 2015

Stiftelsen Bure Arkiv hade sitt årsmöte 3 mars 2015.

Av verksamhetsberättelsen för 2014 framgår att verksamheten varit stor, i våra ögon mätt. Vi invigde en ny utställning om Bureå kommun, som innebar mycket arbete. Under sommaren hade vi det sedvanliga öppethållandet, och även två evenemang under hösten.

Ekonomin är i balans.

Styrelsen omvaldes i sin helhet och består av:

 Rolf Granstrand, Skellefteå, ordförande.

Yvonne Rönngren, Bureå, sekreterare.

Gunnar Fransson, Bureå, kassör.

Jörgen Andersson, Skellefteå, ledamot.

Lars Larsson, Bureå, suppleant.

Ulla-Maija Barsk, Ursviken, suppleant, IT-ansvarig.

Anne Fors, Bureå, suppleant

Dag Fhärm, Bureå, suppleant.

Egil Sundman, Bureå, hedersledamot.

Vi ska under kommande år jobba för att mer gammalt material om Bure AB ska kunna läsas på vår hemsida.

/Yvonne Rönngren, sekreterare.