Sommarprogram på Bure Arkiv 2019


Öppet kl. 12:00-15:00 alla söndagar under juli månad samt 4/8.

7/7    Vandring på Skäret – i nutid och dåtid                 Lasse Larsson
14/7  Norrbottniabanan och Bureås historia               Barbro Viklund
21/7  Bure bolag och facket – på gott och ont              Rolf Granstrand
28/7  Bure Järnbruk – idén som aldrig blev av              Eric Burström
4/8    Om Bureås tidiga industrihistoria                         Erna Forsman

Ovanstående programpunkter inleds alltid kl. 13:00
Utmärkta utställningar, förnämliga föreläsningar och festligt fika !

Fri entré. Vi bjuder på kaffe.
Mycket välkomna önskar styrelsen för stiftelsen Bure Arkiv
i samarbete med: Studieförbundet Vuxenskola

Frågor: Kontakta Rolf Granstrand, tel. 070-266 87 23 eller kontakt@burearkiv.se