Årsmöte 2021 har hållits

Stiftelsen Bure Arkiv hade årsmöte den 19 maj 2021, och för andra året i rad blev det utan fysik närvaro. Utvecklingen går dock framåt och istället för telefonmöte spreds ljud och bild via zoom.
Verksamhetsberättelsen var snabbt avhandlad. Vi hade endast två möten under hela 2020, och alla visningar och öppethållanden ställdes in på grund av corona.
Vi finns numera med i den trevliga museieguiden för svenska arbetslivsmuseer. Synd bara att vi inte håller öppet nu när vi kan marknadsföra oss i hela Sverige.
Stiftelsen har dotterbolaget Bure AB som äger det gamla kontorshuset. Där hölls bolagsstämma, och det konstaterades att vårt tegeltak snart har gjort sitt. Kontoret var byggt 1952 och taket är inte bytt sedan dess. Diskussion pågår, men ett byte blir kostsamt och det funderas på lösningar.
Styrelsen omvaldes i sin helhet.

/Noterat av Yvonne Rönngren, sekreterare